Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

På Solbjergskolen gør vi os umage med at skabe det bedst mulige læringsmiljø for dit barn.

 • Læs op

Indhold

  Vi skaber et læringsmiljø med følgende mål:

  • Dit barn føler sig tryg og har gode kammerater
  • Dit barn føler sig som en del af fællesskabet
  • Dit barn kan være nysgerrig, videbegærlig og synes, det er sejt at lære noget
  • Vi udfordrer dit barn personligt, socialt og fagligt udfordret på et passende niveau og møder barnet derefter
  • Dit barn lærer at vise omsorg, vise mod og træffe valg

  Sådan arbejder vi med trivsel og udvikling

  Arbejdet med dit barns trivsel og udvikling er et anliggende for alle voksne omkring det, og vi har alle et ansvar for at samarbejde tæt sammen.

  Overgange

  Vi har stor fokus på alle overgange i dit barns liv og arbejder tæt sammen med både dig og andre professionelle for at hjælpe dit barn til at have de bedste muligheder for at trives og udvikle sig.

  Dagtilbud til skole

  Vi har et tæt samarbejde med dagtilbuddet om en god overlevering. Der er forskellige aktiviteter mellem dagtilbuddet og skolen, så dit barn har mødt pædagoger og lærere på skolen og været på skolen inden skolestarten.

  Indskoling til mellemtrin

  For at sikre den bedst mulige overgang fra indskolingen til mellemtrinnet har dit barns kommende dansklærer i 4. klasse timer i 3. klasse. Det sikre, at viden og erfaringer om dit barn og klassen bliver grundigt overdraget. Desuden har dit barn igennem 3. klasse lært én af sine nye lærer at kende, så det forhåbentligt kan føle mere trygt ved at starten på mellemtrinnet.

  Mellemtrin til udskoling og ungdomsuddannelser

  Med folkeskole- og erhvervsskolereformen blev det besluttet, at der fremover skal foretages en vurdering af dit barns parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. En proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse, og at alle elever får så god en overgang til ungdomsuddannelserne som muligt. Vurderingen foretages ud fra faglige, personlige og sociale kriterier. Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed. Sociale forudsætninger vurderes inden for tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance. For at understøtte denne proces vælger vi, at der ved overgangen fra mellemtrinnet til udskolingen skal ske en ny klassedannelse, fordi:

  • De nye klasser giver mulighed for at bryde gamle mønstre og få nye roller
  • Dit barn lærer at indgå i nye sociale og faglige rammer
  • Vi ønsker et uddannelsesmiljø, hvor dit barn bliver forberedt og rustet til lignende skift i uddannelsesforløbet
  • Vi ønsker, at dit barn bliver vant til at arbejde i forskellige arbejdsfællesskaber

  Du kan læse mere om overgangen fra mellemtrinnet til udskolingen i “Ny klassedannelse ved overgangen til udskolingen”

  Ny klassedannelse ved overgangen fra mellemtrin til udskoling - Solbjergskolen

  Øvrige forebyggende indsatser

  Livsmestringsforløb på 6. årgang: Det forbereder dit barn og klassen til at indgå i nye arbejdsfællesskaber i de nye klasser i udskolingen.

  MOT-forløb i udskolingen: Igennem hele udskolingen skal dit barn sammen med sin klasse gennemgå 12 moduler med fokus på at få mod på livet, vise omsorg og at vælge. Læs mere om MOT på deres hjemmeside motdanmark.dk

  Sidst opdateret: 14. juni 2024