Gå til hovedindhold

Velkommen i indskolingen

Velkommen i vores indskoling - og velkommen til et tæt samarbejde om hverdagen i dit barns klasse

Børn til Skolernes Motionsdag
 • Læs op

Indhold

  Kære forælder

  Velkommen i vores indskoling og velkommen til et tæt samarbejde om hverdagen i dit barns klasse. Vi ønsker en hverdag, hvor dit barn oplever at kunne være sig selv og samtidig oplever at være en værdifuld del af et trygt fællesskab med andre børn og voksne.

  I denne pjece kan du læse om vores forventninger til dig som forælder, hvad du kan forvente af os, og hvor du kan finde den info, du har brug for — ja, kort og godt kan du læse om, hvad vi sammen kan gøre, så dit barn trives i hverdagen på Solbjergskolen.

  Mange hilsner
  Indskolingen

  Hent vores indskolingspjece som PDF.

  Det kan du som forælder forvente af os

  Sunde og trygge fællesskaber for alle

  Solbjergskolen skal være et rart sted at være, og i vores indskoling har vi lige så meget fokus på de sociale relationer og trivsel som på den faglige undervisning. Vi støtter alle børn i at danne relationer, i at lege og i at arbejde sammen med mange forskellige børn. Det er vigtige kompetencer, som børnene får brug for gennem hele livet.

  Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for sunde børnefælleskaber og trygge læringsmiljøer. Derfor møder vi hinanden med nysgerrighed, anerkendelse og omsorg. Det starter allerede på skolens gange, hvor vi hilser og siger hej, når vi møder hinanden.

  Vores klasseteams består af lærere og pædagoger. Vi betragter os som rollemodeller og bruger vores forskellige faglige kompetencer og baggrunde, når vi arbejder med læring og trivsel. Pædagogen indgår i både undervisning og SFO. Det skaber sammenhæng i arbejdsmetoder og bidrager med genkendelighed og tryghed i børnefællesskabet.

  Ugeplaner på AULA

  Klasseteamet laver hver uge en ugeplan, som fortæller om hverdagen i klassen. Her kan du læse om faglige emner og sociale aktiviteter, som dit barns klasse skal arbejde med i ugens løb.

  I ugeplanen finder du også informationer om udflugter, særlige skoledage, skole-hjemsamtaler og meget andet. Du finder ugeplanen på AULA.

  Kommunikation og kontakt i hverdagen

  Alle beskeder vedrørende dit barns skolehverdag skrives og sendes som udgangspunkt på AULA. Derudover laves der i hver klasse konkrete aftaler om kommunikation og kontakt på det første forældremøde.

  Du kan også blive kontaktet via telefon eller blive inviteret til møder på skolen.

  Hver klasse har to årlige skole-hjemsamtaler. De ligger som udgangspunkt i efteråret og i løbet af foråret. Til skole-hjemsamtalerne taler vi om dit barns trivsel, læring og udvikling.

  I samarbejdet om dit barns skolehverdag kan der opstå behov for yderligere samarbejde og ekstra møder. Det er konkrete aftaler, som klasseteamet laver sammen med dig.

  Vores forventninger til dig som forælder

  Støt dit barn i at indgå i fællesskaber

  Respekt for forskellighed

  • Støt dit barn i at lege med forskellige børn — både i skole, SFO og i fritiden. Det hjælper dit barn med at forstå og acceptere, at vi alle er forskellige.
  • Bak op om klassens legegrupper derhjemme og hold arrangementer for alle.
  • Se dig selv som dit barns vigtigste rollemodel. Dit barn kopierer den måde, du agerer.

  Støt dit barn i at løse konflikter og skænderier

  Konflikter, uenigheder og skænderier er en naturlig del af livet. Alle børn skal opleve, at konflikter kan løses, og at de selv er en aktiv del af løsningen. Derfor:

  • Tal løbende med dit barn om, at vi er forskellige. Vis rummelighed og vær ærlig om, at du også har ting, du øver dig på.
  • Når konflikten opstår, så stil nysgerrige spørgsmål til dit barn: Hvad skete der? Hvad gjorde du inden? Hvad gjorde du før det?
  • Hjælp dit barn til at sætte sig i den andens sted og at finde alternative løsninger uden tabere. Støt dit barn i at tage ansvar og sige undskyld, hvis det er kommet til at gå for langt.
  • Tag det seriøst og lyt, når en anden forælder kontakter dig.

  Forberedt og klar til en ny skoledag

  Det er vigtigt, at dit barn får en god start på dagen. Du kan hjælpe os ved at sørge for, at dit barn er forberedt på, hvad der skal ske i løbet af en skoledag:
  Læs ugeplanen for dit barns klasse sammen med dit barn. Ugeplanen finder du på AULA.

  • Hjælp dit barn med at skabe overblik over den enkelte skoledag ved at lade dit barn pakke sin egen skoletaske.
  • Dit barn vokser, når det får lov til at tage ansvar: Støt dit barn i selv at gå ind på skolen, selv hænge jakken op i garderoben og selv lægge madpakken i køleskabet.

  Kommunikation og kontakt i hverdagen

  Skriv til alle medlemmer af klasseteamet, når du skriver på AULA. På den måde sikrer vi, at alle i klasseteamet får den nødvendige information i samarbejdet om dit barn.

  Hvis du ønsker at blive ringet op: Skriv en besked til klasseteamet på AULA eller ring til skolens kontor.

  Find hjælp til AULA på aarhus.dk/aula

  Begivenheder i indskolingen 2023/2024

  August:
  Uge 32: Dyngbyugen, SFO
  Uge 33: Skolestart: Første skoledag 15. august

  uge 36: Uge på hjul i Omega

  September
  Uge 39: Sportsuge i SFO

  Oktober:
  Uge 41: Emneuge
  Uge 41: Skolernes motionsdag

  November:
  Uge 48: Juleklippedag

  December:
  Uge 48: Jul i gården i SFO
  Uge 51: Juleafslutning: 22. december

  Februar:
  Uge 6: Uge Sex
  Uge 8: Fastelavn

  April:
  Uge 11: Diskofest, SFO

  Uge 17: Ude legeuge

  Maj:
  Uge 20: Trivselsdag, SFO

  Juni:
  Uge 26: Vikingedage, skole + SFO
  Uge 26: Sidste skoledag, idrætsdag

  Obligatoriske emner i undervisningen

  Færdsel og trafik:

  Gåprøve (o. årgang), Trafikskilte (1. årgang), Stands ulykken (2. årgang) og Den lille cyklistprøve (3. årgang) 

  Uge Sex: Sundhed- & seksualundervisning:

  Familie, følelser (o. årgang), Personlige grænser (1. årgang), Gode vaner på nettet (2. årgang) og Normer om køn reproduktion (3. årgang)

  Job & uddannelse:

  Hvad laver dine forældre? (o. årgang), Hvad vil du være når du bliver stor? (1. årgang), Hvad kan jeg blive? (2. årgang) og Hvad kan jeg lave efter skolen? (3. årgang) 

  Fri for Mobberi: Trygge fællesskaber

  I indskolingen arbejder vi på at skabe trygge børnefællesskaber uden mobning. Vi arbejder med det pædagogiske materiale ’Fri for Mobberi’. Materialet er udviklet på baggrund af forskning, der viser, at mobning er et gruppefænomen, som opstår i børnegrupper med lav tolerance.

  Tolerance, respekt, omsorg og mod & og andre temaer

  Alle klasser i indskolingen arbejder med ’Fri for Mobberi’, og vi tager udgangspunkt i de fire værdier i ’Fri for Mobberi’: tolerance, respekt, omsorg og mod.

  Vi arbejder også med temaer såsom venskaber, konflikthåndtering og digital dannelse.

  Læs mere om ’Fri for mobberi’ her: https://www.friformobberi.dk/

  Sidst opdateret: 17. november 2023