Børn begynder i skole i det år, de fylder seks. Er dit barn født i 2016, skal du derfor indskrive det til skolestart i 0. klasse inden nytår 2021/2022. Det samme gælder, hvis dit barn er skolegangsudsat og født i 2015.

På Solbjergskolen glæder vi os til at tage imod dit barn. Du kan læse mere om vores skole og vores tilgang til samarbejdet her på hjemmesiden. Denne side er god at starte på. Klik her

Skolen starter mandag d. 8. Maj 2022. Fra mandag d. 1. august kan dit barn starte i SFO.

Indskrivning

Indskrivning til skole foregår digitalt via borger.dk. Indskrivningsperioden foregår fra d. 4. oktober til d. 7. januar 2022.

I tvivl om hvorvidt dit barn er klar til skole?

Hvis du er i tvivl, om dit barn er parat til at starte i skole, skal du tale med personalet i børnehaven. Sammen har I det bedste billede af om dit barn skal starte – eller vil have godt af en år mere i børnehaven.

Hvis I og børnehaven er enige om at dit barn skal vente et år, skal I kontakte Solbjergskolen. Det er nemlig formelt skolelederen, der skal give lov til at skoleudsætte med henvisning til dit barns udvikling. Herefter skal du indtaste det i indskrivningssystemet.

Aktiviteter i løbet af foråret 2022

I løbet af foråret vil vi invitere til nogle aktiviteter, som både henvender sig til jeres børn og til jer. Herudover har vi praksis for, at børnehaveklasselederne besøger børnehaverne i Solbjerg, så børnene efter sommerferien møder kendte voksne. Du kan læse mere om hvilke aktiviteter nedenfor.

Torsdag d. 3. marts 2022 fra kl. 10 til 11.30:

Skolen inviterer de kommende skolebørn til "Besøg i bh.klassen". Ved besøget bliver de kommende skolebørn præsenteret for rammen i 0. klasse og bh.kl.lederne arrangerer forskellige aktiviteter. Aktiviteterne foregår både i og udenfor klasseværelset.

Torsdag d. 21. april 2022 fra kl. 10 til 11.30:

Skolen inviterer igen de kommende skolebørn til "Besøg i bh.klassen" til nye aktiviteter på skolen.

Torsdag d. 5. maj kl. 16 til 18:

Alle kommende skolebørn og deres forældre inviteres til åbent hus i børnehaveklasse og SFO. Der bliver mulighed for at hilse på indskolingslederne fra kontoret og alle børn får en lille "skolestartpakke". Herefter går turen videre til lokalerne i bh.klasserne og SFO.

Torsdag d. 2. juni kl. 17 til 18.30:

I forbindelse med dit/jeres barns skolestart er det med stor fornøjelse, at vi hermed inviterer til orienteringsmøde. Vi skal være i skolens festsal.

På mødet vil I:

  • Blive orienteret om mål og rammer for 0. klasse
  • Møde de medarbejdere, som er tilknyttet 0. klasse årgangen fra august
  • Blive præsenteret for indholdet i den ugeplan, der er jeres børns skema i børnehaveklassen
  • Få nogle informationer om SFO i uge 31

Der bliver naturligvis mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Til stede ved mødet er børnehaveklasselederne, 0. klasse pædagogerne, trivselspædagoger og repræsentanter fra skolens ledelse.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen og på gensyn,

Jacob Andersen, afdelingsleder for indskolingen og Berthe Ørndrup, SFO-leder 

Fredag d. 17. juni kl. 10 til 12:

Alle kommende skolebørn inviteres til at prøve en skoledag i deres kommende klasselokale sammen med deres nye klassekammerater. Det er også kommende bh.kl.leder og klassepædagog, der står for dagens aktiviteter. Der afsluttes med at få en skolemælk til madpakken.