Vi ønsker at skabe en skole hvor høj faglighed og trivsel vægtes og betragtes som hinandens forudsætning.

 

Fakta om vores skole

Solbjergskolen blev etableret i 1965. Der er dog sket en del siden, og de nuværende bygninger er løbende blevet tilbygget og moderniseret.

Vi er beliggende i den sydligste del af Aarhus Kommune i et aktivt og kraftigt voksende lokalsamfund med godt 5000 indbyggere.

Skolen har cirka 725 elever fordelt på 30 klasser.

Skolen har cirka 85 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

Vores pædagogiske grundlag

På Solbjergskolen er det vores opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til forskellighed. Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan møde hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed. Det er vores mål, at Solbjergskolen skal være et rart lære- og værested, hvor trivsel og glæden ved at lære nyt er centralt.

Undervisningsafdelinger

Vores undervisning er opdelt i tre afdelinger:

  • Indskoling 0.- 3. årgang
  • Mellemtrin 4.- 6. årgang
  • Udskoling 7.-9. årgang

Inden for disse tre afdelinger er undervisningen organiseret i teams. Vi har fokus på et tæt samarbejde på de enkelte årgange i forhold til elevernes læring og udvikling og mellem undervisnings- og fritidsdel.

Vores fysiske rammer

Solbjergskolen er beliggende centralt i Solbjerg med gode faciliteter, boldbaner, hal og svømmehal. Desuden er vi tæt på sø og natur. Vores udearealer og nem adgang til natur er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer på bedst mulig vis understøtter elevernes læring og trivsel. Derudover har vi prioriteret computere, Chromebooks og iPads til brug i undervisningen.

Solbjergskolens værdier/værdiregelsæt

På Solbjergskolen har der været arbejdet med værdier i hele organisationen. Vi ønsker at skabe en skole hvor høj faglighed og trivsel vægtes og betragtes som hinandens forudsætning. Folkeskolereformens hovedformål er at alle børn skal blive så dygtige de kan og det skal de også i Solbjerg. Vi har en elevgruppe, som har gode forudsætninger for at klare sig godt i skolen og dette potentiale skal udnyttes.

Solbjergskolen har valgt at fokusere på fire grundværdier, her præsenteret som overskrifter med efterfølgende afklaring af hvad vi mener med de enkelte værdier. Værdigrundlaget er udarbejdet af skolebestyrelsen og har efterfølgende været til høring i alle personalegrupper på skolen.

Solbjergskolen vil gerne kendes på at alle elever bliver fagligt udfordrede

  • Med det mener vi at alle engagerer sig i børnenes læring. Vi har høje forventninger til hinanden. Det skal være sejt at lære noget og være nysgerrige på viden. Alle elever skal opleve at de lærer noget udfra eget udgangspunkt. Vi skal møde barnet på eget niveau og blive undervise derefter. Det skal være accepteret at man lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo.

Vi er troværdige og ansvarlige i vores samarbejde

  • Med det mener vi at det skal kunne genkendes i hverdagen at vi gør det vi siger og siger det vi gør. Vi har tillid til hinanden og tror på at alle gør deres bedste for at samarbejdet lykkes. Vi har kontinuerligt fokus på at Solbjergskolen er et rart sted at være for alle børn. Vi er ordentlige i vores kommunikation med hinanden.

Trivsel og arbejdsglæde er et anliggende for alle og et fælles ansvar

  • Med det mener vi at der skal være plads til forskellighed, at man har ret til at blive mødt der hvor man er og accepteret for den man er. Vi skal arbejde for et fælles arbejdsmiljø, hvor alle har lyst til at komme hver dag. Vi passer på hinanden og passer på skolens inventar. Vi er bevidste om at anerkende hinanden både medarbejdere, forældre og børn. I dagligdagen taler vi pænt til hinanden og tager hensyn til hinanden på skolen. På Solbjergskolen lytter vi til hinanden og arbejder for fællesskabet.

Solbjergskolen er hele Solbjergs skole

  • Med det mener vi at Solbjergskolen er samlingspunkt for hele byen, vi åbner os i forhold til lokalsamfundet og det lokale foreningsliv. Skolen skal emme af liv og være et lokalt samlingspunkt. Vi vil inddrage lokalsamfundet i undervisningen og udbygge kendskabet til hinanden på tværs af institutioner og foreninger. Skolen kan bruges til fritidsaktiviteter af byens indbyggere. Alle byens borgere oplever et tilhørsforhold til skolen.