Vi ønsker at skabe en skole hvor høj faglighed og trivsel vægtes og betragtes som hinandens forudsætning

Fakta om vores skole

Solbjergskolen blev etableret i 1965. Der er dog sket en del siden, og de nuværende bygninger er løbende blevet tilbygget og moderniseret.

Vi er beliggende i den sydligste del af Aarhus Kommune i et aktivt og kraftigt voksende lokalsamfund med godt 5000 indbyggere.

Skolen har cirka 725 elever fordelt på 30 klasser.

Skolen har cirka 85 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

Vores pædagogiske grundlag

På Solbjergskolen er det vores opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til forskellighed. Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan møde hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed. Det er vores mål, at Solbjergskolen skal være et rart lære- og værested, hvor trivsel og glæden ved at lære nyt er centralt.

Undervisningsafdelinger

Vores undervisning er opdelt i tre afdelinger:

  • Indskoling 0.- 3. årgang
  • Mellemtrin 4.- 6. årgang
  • Udskoling 7.-9. årgang

Inden for disse tre afdelinger er undervisningen organiseret i teams. Vi har fokus på et tæt samarbejde på de enkelte årgange i forhold til elevernes læring og udvikling og mellem undervisnings- og fritidsdel.

Vores fysiske rammer

Solbjergskolen er beliggende centralt i Solbjerg med gode faciliteter, boldbaner, hal og svømmehal. Desuden er vi tæt på sø og natur. Vores udearealer og nem adgang til natur er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer på bedst mulig vis understøtter elevernes læring og trivsel. Derudover har vi prioriteret computere, Chromebooks og iPads til brug i undervisningen.