Gå til hovedindhold

Om skolen

På Solbjergskolen er vi alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt.

 • Læs op

Indhold

  Vi ønsker at skabe en skole hvor høj faglighed og trivsel vægtes og betragtes som hinandens forudsætning.

  Fakta om vores skole

  Solbjergskolen blev etableret i 1965. Der er dog sket en del siden, og de nuværende bygninger er løbende blevet tilbygget og moderniseret.

  Vi er beliggende i den sydligste del af Aarhus Kommune i et aktivt og kraftigt voksende lokalsamfund med godt 5000 indbyggere.

  Skolen har cirka 845 elever fordelt på 37 klasser.

  Skolen har cirka 85 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

  Vores pædagogiske grundlag

  På Solbjergskolen er det vores opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til forskellighed. Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan møde hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed. Det er vores mål, at Solbjergskolen skal være et rart lære- og værested, hvor trivsel og glæden ved at lære nyt er centralt.

  Undervisningsafdelinger

  Vores undervisning er opdelt i tre afdelinger:

  • Indskoling 0.- 3. årgang
  • Mellemtrin 4.- 6. årgang
  • Udskoling 7.-9. årgang

  Inden for disse tre afdelinger er undervisningen organiseret i teams. Vi har fokus på et tæt samarbejde på de enkelte årgange i forhold til elevernes læring og udvikling og mellem undervisnings- og fritidsdel.

  Vores fysiske rammer

  Solbjergskolen er beliggende centralt i Solbjerg med gode faciliteter, boldbaner, hal og svømmehal. Desuden er vi tæt på sø og natur. Vores udearealer og nem adgang til natur er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer på bedst mulig vis understøtter elevernes læring og trivsel. Derudover har vi prioriteret computere, Chromebooks og iPads til brug i undervisningen.

  Solbjergskolens værdier/værdiregelsæt

  Solbjergskolen har fire grundværdier:

  Solbjergskolen vil gerne kendes på at alle elever bliver fagligt udfordrede

  Med det mener vi at alle engagerer sig i børnenes læring. Vi har høje forventninger til hinanden. Det skal være sejt at lære noget og være nysgerrige på viden. Alle elever skal opleve at de lærer noget ud fra eget udgangspunkt. Vi skal møde barnet på eget niveau. Det skal være accepteret at man lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo.

  Vi er troværdige og ansvarlige i vores samarbejde

  Med det mener vi at det skal kunne genkendes i hverdagen at vi gør det vi siger og siger det vi gør. Vi har tillid til hinanden og tror på at alle gør deres bedste for at samarbejdet lykkes. Vi har kontinuerligt fokus på at Solbjergskolen er et rart sted at være for alle børn. Vi er ordentlige i vores kommunikation med hinanden.

  Trivsel og arbejdsglæde er et anliggende for alle og et fælles ansvar

  Med det mener vi at der skal være plads til forskellighed, at man har ret til at blive mødt der hvor man er og accepteret for den man er. Vi skal arbejde for et læringsmiljø, hvor alle har lyst til at komme hver dag og hvor vi trives og udvikler os.  Vi er bevidste om skolens dannelsesopgave. Vi skal danne og uddanne hele mennesker personligt, socialt og fagligt og byder ind i et fællesskab på skolen.  Vi passer på hinanden på skolen og passer på skolens inventar. Vi er bevidste om at anerkende hinanden både medarbejdere, forældre og børn. I dagligdagen taler vi pænt til hinanden og tager hensyn til hinanden på skolen. Vi lytter til hinanden og arbejder for fællesskabet.

  Solbjergskolen er hele Solbjergs skole

  Med det mener vi at Solbjergskolen er samlingspunkt for hele byen, vi skal åbne os i forhold til lokalsamfundet og det lokale foreningsliv. Skolen skal emme af liv og være et lokalt samlingspunkt med mange brugere gerne på tværs af generationer og organisationer. Vi vil gerne inddrage lokalsamfundet i undervisningen og udbygge kendskabet til hinanden på tværs af institutioner og foreninger. Skolen kan bruges til fritidsaktiviteter af byens indbyggere. Alle byens borgere oplever et tilhørsforhold til skolen. Værdierne gælder for os alle elever, medarbejdere og forældre – vi er sammen om at lave den gode skole.

  Sidst opdateret: 14. juni 2024