Derfor har vi et tæt samarbejde med børnehaverne i Solbjerg det sidste halve år, inden dit barns starter på skolen.

Vi arbejder bl.a. med

  • Besøg i børnehaveklasserne, hvor skolestarterne inviteres til forskellige aktiviteter sammen med de nuværende 0. klassebørn
  • Børnehaveklasselederne besøger børnehaverne i Solbjerg
  • Prøv en skoledag, hvor børnene er sammen med deres nye klassekammerater inden sommerferien

Vigtige datoer i forbindelse med skolestart 2021

Her på dette sted på vores hjemmeside bliver vigtige datoer indskrevet, når vi kender dem. Pga. corona er det pt ingen planlagte datoer.

2. august 2021

  • Kommende skolebørn har SFO Alfa alene fra mandag d. 2. august (uge 31)
  • Skolestart for 0. årgang mandag den 9. august

Klassedannelse

I samarbejdet med børnehaverne hører også opgaven med at etablere 0. klasserne. Børnehaverne kender børnenes kompetencer og deres indbyrdes sociale samspil. Den viden bringer vi i spil, når vi sammensætter klasserne. Det er vigtigt for os at nævne, at vi lægger vægt på gode arbejdsfællesskaber frem for gode venskaber. Venskaberne kan heldigvis dyrkes i fritiden.

Forældresamarbejde

Ligesom vi glæder os til at tage imod de nye 0. klassebørn, ser vi også frem til at møde dig som forælder. Vi håber, at vi kan mødes i en positiv dialog og at du er villig til at:

  • tage medansvar for den gode skolestart
  • lytte til og tale med dit barn om skoledagen
  • deltage aktivt i skolens aktiviteter.

Endelig vil vi gerne slå et slag for, at du undlader at inddrage dit barn i eventuelle bekymringer, men i stedet retter din undren og spørgsmål direkte til os. Det giver os nemlig de bedste forudsætninger for at finde sammen i et godt samarbejde om dit barns skolegang.