Gå til hovedindhold

Før dit barn starter - overgang fra dagtilbud til skole

En tryg overgang fra børnehave til skole er afgørende for dit barns videre skolegang.

 • Læs op

Indhold

  Derfor har vi et tæt samarbejde med børnehaverne i Solbjerg det sidste halve år, inden dit barns starter på skolen.

  Vi arbejder bl.a. med

  • Besøg i børnehaveklasserne, hvor skolestarterne inviteres til forskellige aktiviteter sammen med de nuværende 0. klassebørn
  • Børnehaveklasselederne besøger børnehaverne i Solbjerg
  • Prøv en skoledag, hvor børnene er sammen med deres nye klassekammerater inden sommerferien

  Informationsmøde om skolestart på Solbjergskolen torsdag d. 16. november 2023 fra kl. 17.00 til 18.30 i Solbjergskolens festsal

  På mødet kommer vi ind på følgende emner:

  • Lidt om Solbjergskolen generelt
  • klasse: hvad er det for en størrelse?
  • Hvordan kan en skoledag i 0. klasse se ud?
  • Klassedannelse
  • Overgang og skolestart – hvordan samarbejder vi med børnehaverne?

  For helt nye forældre bliver der efter mødet mulighed for en lille rundvisning i 0. klasselokalerne og SFO.

  Med venlig hilsen,

  Jens Kristensen (skoleleder) og Berthe Ørndrup (SFO-leder)

  Invitation til besøg i børnehaveklasserne 2024

  Vi vil glæde os til at invitere til tre gange ”Besøg i Børnehaveklasserne” på Solbjergskolen

  Aktiviteterne over de to gange er tilrettelagt således, at der er en veksling mellem sociale aktiviteter og mere fagligt tilrettelagte aktiviteter. Det giver de kommende skolestartere mulighed for at hilse på nogle af de kammerater, de tog afsked med sidste år i børnehaven i både større grupper og en til en. Omvendt får 0. klasse eleverne lov til at vise deres faglige og sociale kunnen og derved tegne et billede af, hvor langt man når i løbet af skolelivets første år.

  Første besøg torsdag d. 7. marts 2024 kl. 10.00 - 11.30

  Vi vil gerne invitere skolestarterne op for at se klasselokalerne samt legepladsen. 0. klasses elever vil fungere som værter og præsentere forskellige kort og brætspil i klasserne samt stå for at igangsætte forskellige fælleslege på legepladsen.

  Andet besøg torsdag d. 11. april 202 kl. 10.00 - 11.30

  Her vil 0. klasses elever tage skolestarterne med rundt på et stjerneløb, hvor skolens forskellige lokaler bliver præsenteret: gymnastiksal, skolebibliotek, kantine m.m. Stjerneløbet vil tage udgangspunkt i 0. klassernes kunnen omkring rim og remser.

  Tredje besøg fredag d. 21. juni kl. 10.00

  Tredje og sidste formelle besøg kalder vi ”Prøv en skoledag”. På dette besøg vil kommende 0. klassebørn blive præsenteret for deres kommende klassekammerater, kommende børnehaveklasseleder samt klasselokale. Denne dag spiser vi vores madpakker sammen og vi byder på en skolemælk.

  Alle gange fra kl. 10.00 til 11.30 og vi mødes i børnehaveklassens skolegård.

  Børn fra børnehaver udenfor Solbjerg er velkomne med deres forældre.

  Med venlig hilsen og på gensyn,

  Børnehaveklasselederne og klassepædagogerne.     

  Åbent hus - torsdag den 16. maj 2024 kl. 16.00 - 18.00

  Kommende skolestartere og deres forældre inviteres til at se skolens rammer.   

  Forældremøde om skolestart - torsdag den 23. maj 2024 kl. 17.00 - 18.30

  Indbydelse følger                   

  Klassedannelse

  I samarbejdet med børnehaverne hører også opgaven med at etablere 0. klasserne. Børnehaverne kender børnenes kompetencer og deres indbyrdes sociale samspil. Den viden bringer vi i spil, når vi sammensætter klasserne. Det er vigtigt for os at nævne, at vi lægger vægt på gode arbejdsfællesskaber frem for gode venskaber. Venskaberne kan heldigvis dyrkes i fritiden.

  Forældresamarbejde

  Ligesom vi glæder os til at tage imod de nye 0. klassebørn, ser vi også frem til at møde dig som forælder. Vi håber, at vi kan mødes i en positiv dialog og at du er villig til at:

  • tage medansvar for den gode skolestart
  • lytte til og tale med dit barn om skoledagen
  • deltage aktivt i skolens aktiviteter.

  Endelig vil vi gerne slå et slag for, at du undlader at inddrage dit barn i eventuelle bekymringer, men i stedet retter din undren og spørgsmål direkte til os. Det giver os nemlig de bedste forudsætninger for at finde sammen i et godt samarbejde om dit barns skolegang.

  Sidst opdateret: 8. februar 2024