Velkommen i vores indskoling - og velkommen til et tæt samarbejde om hverdagen i dit barns klasse.

Vi glæder os til at samarbejde med dig om at skabe en god hverdag i skolen for alle vores børn. En hverdag, hvor dit barn oplever at kunne være sig selv og samtidig oplever at være en værdifuld del en del af et trygt fællesskab med andre børn og voksne.

Forståelse og accept af vores forskellighed er en forudsætning for, at vi kan møde hinanden med venlighed, nysgerrighed, anerkendelse og omsorg. Det starter allerede på skolens gange, hvor vi hilser og siger hej, når vi møder og går forbi hinanden.

Solbjergskolen skal være et rart sted at være og et rart sted at lære, og dit barns trivsel og lyst til at lære er vigtig for os. Du kan hjælpe os ved at sørge for, at dit barn er forberedt på, hvad der skal ske i løbet af en skoledag:

 • Det gør du blandt andet ved at læse ugeplanen for dit barns klasse sammen med dit barn. Ugeplanen finder du på både AULA og MOMO.
 • Du hjælper også dit barn med at skabe overblik over den enkelte skoledag ved at lade dit barn pakke sin egen skoletaske - selvfølgelig med din hjælp på sidelinjen.
 • Dit barn vokser, når det får lov til at tage ansvar og oplever, at det mestrer praktiske ting: Lad dit barn selv gå ind på skolen, selv hænge jakken op i garderoben og selv lægge madpakken i køleskabet.

Hjælp os med at lære dit barn at løse konflikter

Konflikter, uenigheder og skænderier er en naturlig del af livet. Alle børn på Solbjergskolen skal opleve, at konflikter kan løses, og at de selv er en aktiv del af løsningen. Derfor:

 • Tal løbende med dit barn om, at det er okay, at vi er forskellige. Vis rummelighed og vær ærlig om, at du også har ting, du øver dig på.
 • Tag det seriøst og lyt, når en anden forældre kontakter dig.
 • Når konflikten opstår, så stil nysgerrige spørgsmål til dit barn: Hvad skete der? Hvad gjorde du inden? Hvad gjorde du før det?
 • Hjælp dit barn til at sætte sig i den andens sted og at finde alternative løsninger uden tabere.
 • Støt dit barn i at tage ansvar og sige undskyld, hvis det er kommet til at gå for langt.
 • Støt dit barn i at sige fra på en god og ordentlig måde – også når det går ud over andre.

Fri for mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk materiale udviklet på baggrund af forskning, der viser, at mobning er gruppefænomen, som opstår i børnegrupper med lav tolerance.

I vores indskoling arbejder alle klasser med Fri for mobberi.  Vi arbejder på at skabe trygge og sunde fællesskaber, og vi tager udgangspunkt i de fire værdier i Fri for mobberi, nemlig: Tolerance, respekt, omsorg og mod.

Som forældre er I vigtige rollemodeller i jeres barns sociale liv, og I er også vores vigtigste samarbejdspartnere, når vi arbejder med at skabe fællesskaber for alle. Derfor:

 • Støt dit barn i at lege med forskellige børn – både i skolen og derhjemme.
 • Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, lærere og pædagoger.
 • Hold arrangementer for alle
 • Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt.
 • Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget.
 • Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns udfordringer.

I løbet af året i indskolingen vil vi sammen med jeres børn arbejde med de følgende temaer:

0. årgang

1. årgang

2. årgang

3. årgang

Tolerance, mod, omsorg, respekt

Massagehistorier

 

Samtaletavler

Tolerance, mod, omsorg, respekt

 

Konflikthåndtering

 

Hvordan er du en god ven?

Tolerance, mod, omsorg, respekt

Fællesskaber for alle

 

Venskaber

Tolerance, mod, omsorg, respekt

Digital dannelse og sociale medier

 

Obligatoriske emner i undervisningen

I folkeskolen er der tre obligatoriske emner, der går på tværs af fagene, og i løbet af årene i indskolingen vil dit barn modtage undervisning inden for de følgende områder:

Emne

0. årgang

1. årgang

2. årgang

3. årgang

Færdsel

Gåprøve

Trafikskilte

Stands ulykken

Den lille cyklistprøve

Sundhed- og seksualundervisning

Uge Sex:

Familie

Følelser

Uge Sex:

Personlige grænser

Rettigheder

Uge Sex:

Gode vaner på nettet

Uge Sex:

Normer om køn

Reproduktion

Job og uddannelse

Hvad laver dine forældre?

Hvad vil du være, når du bliver stor?

Hvad kan jeg blive?

Uddannelse: Hvad kan jeg lave efter Solbjergskolen?

 

Vigtige datoer i skoleåret 2021/2022

Trivselsdag i SFO

29. september, kl. 08.00 – 13.10

Emneuge

11. – 14. oktober

Skolernes motionsdag

15. oktober

Juleklippedag

30. november

Jul i gården - SFO

3. december, kl. 14.30 – 16.45

Sidste skoledag inden jul

17. december

Uge SEX

7. – 11. februar

Fastelavn i indskolingen

28. februar

Rynkebyløb

8. april

Discofest på årgangene - SFO

25. - 28.april, kl. 17.30 - 19.30

Trivselsdag i SFO

18. maj, kl. 08.00 – 13.10

Skolefest

Uge 20 - præcis

Vikingedage – skole og SFO

20. – 23. juni, kl. 08.00 – 12.00 (Skole)

og kl. 12.00 – 15.45 (SFO)

Sidste skoledag, idrætsdag

24. juni

Dyngbyugen - SFO

1. – 5. august

Første skoledag

8. august 2022