Børnene skal opleve, at de i SFO Alfa & Omega er en del af et forpligtende fællesskab med det ansvar, der er forbundet hermed. Børnenes trivsel understøttes i samarbejde med undervisningen. Fysisk udfoldelse har en høj prioritet i vores praksis.

Billeder af medarbejderne i SFO

Åbningstider i SFO på skoledage

 • Mandag - torsdag: 06.30 - 08.00 og 14.00 - 17.00
 • Fredag: 06.30 - 08.00 og 14.00 - 16.30

Åbningstider på skolefrie dage

 • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
 • Fredage: 6.30 - 16.30
 • 24. + 31. december: 6.30 - 14.00
 • Grundlovsdag : 6.30 - 12.00

Skolefriedage/perioder er:

 • Sommerferien
 • Efterårsferien
 • Juleferien
 • Vinterferien
 • 3 dage før påskeferien
 • Dagen efter kr. Himmelfartsdag
 • 1. maj
 • Grundlovsdag

Om skolefrie dage

Vi har meget få lukkedage i SFO. Hovedprincippet er, at SFO holder åbent efter behov på skolefrie dage. Derfor skal barnet tilmeldes eller frameldes i Aula. Der er løbende til- og framelding til skolefrie dage/perioder. Vi beder om at I giver besked, så snart i ved noget i familien, det letter planlægningen af skolefrie dage/perioder.

Bemærk at SFO holder helt lukket, hvis ingen børn er fremmødte kl. 11.00. Der hænger et skilt i døren med et telefonnummer til den vagthavende pædagog.

En fredag hvert år holder hele SFO kursusdag. Denne dag er der pasning med reduceret bemanding og vi beder derfor så mange som muligt om, at finde anden pasning til jeres barn denne dag. Herom udsendes altid særlig meddelelse.

SFO sendepolitik – når vi sender børn

I Aarhus Kommune er vi ikke forpligtet til at sende børn i SFO. I Alfa og Omega har vi alligevel valgt at prioritere en medarbejder til at sende børn, fordi vi gerne vil hjælpe barn og familie.

Vi har opstillet følgende ramme:

 • Dagens aftaler skal være tastet i Aula senest kl. 12.00.
 • Vi sender første gang kl. 14.30.
 • Vi sender klokken hel og halv.
 • Vi sender løbende børn til bus og fritidsaktiviteter. Sendetider afpasses så vidt muligt efter aktivitetstart og busafgange.
 • Vi sender så vidt muligt +/- 15 minutter.
 • Vi sender ikke børn, som er med på planlagte ture udenfor matriklen.
 • Børn i 0. klasse er ikke omfattet af sendepolitikken. Børnenes sendes dog til fritidsaktiviteter som foregår på skolens område.

OBS: Vi ved, at der kan ske forsinkelser, når vi sender børn. Vi ved, at vi indimellem overser en besked om at sende et barn. Desværre bliver vi af og til mødt af enkelte forældre, som bliver vrede over at vi ikke får sendt deres barn på et bestemt tidspunkt. Vi vil gerne fortsætte med at sende og forventer forståelse og imødekommenhed – også når vi bliver forsinkede.