Gå til hovedindhold

SFO

Medarbejderne i SFO Alfa & Omega tilrettelægger en alsidig hverdag, hvor vi tager udgangspunkt I børnenes udviklingstrin og interesser. Året rundt har vi aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at udvikle nye færdigheder. Legen har en central rolle i SFO.

 • Læs op

Indhold

  Børnene skal opleve, at de i SFO Alfa & Omega er en del af et forpligtende fællesskab med det ansvar, der er forbundet hermed. Børnenes trivsel understøttes i samarbejde med undervisningen. Fysisk udfoldelse har en høj prioritet i vores praksis.

  Målene i SFO er:

  Børnene skal opleve, at de i SFO Alfa & Omega er en del af et ”forpligtende fællesskab” med det ansvar, der er forbundet hermed. Vi arbejder ud fra fem kernebegreber. Det er:

  Inklusion

  • Inklusion er retten til at indgå i sociale fællesskaber med andre.
  • Inklusion er at blive givet muligheden for at deltage i det almindelige hverdagsliv i den form, som denne deltagelse end måtte antage. 

  Relationer

  • Det er gennem relationer, at barnet skaber konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden.
  • Det er vigtigt at alle børn har nogen at være sammen med.

  Selvstændighed

  • Børn der er klar til at kunne klare noget selv, skal have mulighed for at gøre det selv. Børn der kan selv, skal selv.

  Kreativitet

  • Kreativitet er evnen til at skabe noget for barnet nyt, overraskende, hidtil uset. Det er evnen til at forny noget, så det bliver bedre, mere effektivt og bæredygtigt. Målet er at børnene er, idérige, kunstneriske, eksperimenterende og skabende.

  Sundhed

  • Angår det fysiske, psykiske og sociale velbefindende. 
  • Målet er friske, raske, glade, og aktive børn

  Billeder af medarbejdere

  Pjece til nye forældre

  Åbningstider i SFO på skolefrie dage

  • Mandag - torsdag: 06.30 - 08.00 og 14.00 - 17.00
  • Fredag: 06.30 - 08.00 og 14.00 - 16.30

  Åbningstider på skolefrie dage

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
  • Fredage: 6.30 - 16.30
  • 24. + 31. december: 6.30 - 14.00
  • Grundlovsdag : 6.30 - 12.00

  Skolefriedage/perioder er:

  • Sommerferien
  • Efterårsferien
  • Juleferien
  • Vinterferien
  • 3 dage før påskeferien
  • Dagen efter kr. Himmelfartsdag
  • 1. maj
  • Grundlovsdag

  Om skolefrie dage

  Vi har meget få lukkedage i SFO. Hovedprincippet er, at SFO holder åbent efter behov på skolefrie dage. Derfor skal barnet tilmeldes eller frameldes i Aula. Der er løbende til- og framelding til skolefrie dage/perioder. Vi beder om at I giver besked, så snart i ved noget i familien, det letter planlægningen af skolefrie dage/perioder.

  Bemærk at SFO holder helt lukket, hvis ingen børn er fremmødte kl. 11.00. Der hænger et skilt i døren med et telefonnummer til den vagthavende pædagog.

  En fredag hvert år holder hele SFO kursusdag. Denne dag er der pasning med reduceret bemanding og vi beder derfor så mange som muligt om, at finde anden pasning til jeres barn denne dag. Herom udsendes altid særlig meddelelse.

  SFO sendepolitik – når vi sender børn

  I SFO sender vi børn til skolebus og til fritidsaktiviteter på skolen (herunder aktiviteter i idrætsforeningens regi).

  • Dagens aftaler skal være tastet i ”komme/gå” i Aula senest kl. 12.00.
  • Sendetider afpasses så vidt muligt efter aktivitetstart og busafgange.
  • Vi sender ikke børn, som er med på planlagte ture udenfor skolens område.

  Hvad kan hjælpe barnet til at lære selv at gå hjem?

  • Barnet skal være klar til selv at gå hjem
  • Barnet skal kende klokken
  • Barnet kan evt. have en alarm indbygget i armbåndsuret som bipper når det er tid (bemærk at i ure med telefonfunktion, skal telefonen været slukket indtil barnet skal hjem)
  • Der skal gives de nødvendige tilladelser i aula
  Sidst opdateret: 17. november 2023