Ligesom undervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet er målet for undervisningen i udskolingen, at dit barn oplever at blive udfordret på det personlige, sociale og faglige niveau, som det er på.

I hele skoleforløbet er der tilrettelagt en ugentlig fordybelsesdag, hvor der undervises i ét fag, som varierer fra uge til uge. Det giver mulighed for fordybelses i det enkelt fag samt mulighed for undervisning uden for skolen. Her bliver skolens egen bus tit brugt til transport.

Alle klassetrin har to-lærertimer i ugeskemaet, hvilket giver mulighed for fx holddeling, elevsamtaler o.a.

Undervisningen er tilrettelagt, så den bliver så varieret som muligt, fx:

 • Intro-uge for hele udskolingen den første uge af et nyt skoleår
 • MOT-forløb. 12 MOT-moduler igennem hele udskolingen med fokus på personlige og sociale kompetence. Læs mere om MOT i dette link MOT-Danmark
 • 8. årgang: Skolevirksomhedssamarbejde med BKI-foods i de fællesfaglige naturfag (biologi, geografi, fys/kemi)
 • Lejrskole på 8. årgang
 • Samarbejde med Ung i Aarhus om fx:
  • Modul på 7. Klassetrin: Digital Dannelse
  • Modul på 9. årgang: Eksamens-boost
  • Intensive læringsuger for elever på 8. - 9. klassetrin
  • Valgfag tilrettelagt at forskellige ungdomsudannelser
  • Mellemrummet er et tilbud til elever, som i en kort periode har brug for en særlig individuel opmærksomhed omkring især det personlige og sociale
 • Bevægelse i undervisningen

Arbejdet med dit barns uddannelsesparathedsvurdering (UPV) har et helt særligt fokus i overbygningen. Solbjergskolens mål er, at dit barn får et godt fundament både personligt, socialt og fagligt, så det bliver i stand til at vælge den ungdomsuddannelse, som dit barn har potentiale til og drømme om.

Hvis dit barn i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate (IUP) starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde med dig og dit barn med det formål, at dit barn i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive uddannelsesparat (UPV).