I hele skoleforløbet er der tilrettelagt en ugentlig fordybelsesdag, hvor der undervises i ét fag, som varierer fra uge til uge. Det giver mulighed for fordybelse i det enkelte fag samt mulighed for undervisning uden for skolen. Her bliver skolens egen bus tit brugt til transport.

Alle klassetrin har to-lærertimer i ugeskemaet, hvilket giver mulighed for fx holddeling, elevsamtaler o.a. På 3. klassetrin har de kommende dansklærere ugentlige timer, således at overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet kan blive så god som muligt.

På mellemtrinnet fortsætter undervisningen i læsning, stavning og matematik, men dit barn begynder i højere grad at bruge færdighederne i at læse, stave og regne til at tilegne sig ny viden. Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at dit barn reflekterer over sin egen personlige, sociale og faglige udvikling.

Tysk som det andet fremmedsprog introduceres sammen med de kreative fag håndværk og design, billedkunst, svømning og madkundskab.

Undervisningen følges gennem vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer, hvor vi drøfter dit barns udvikling i læseundervisningen med skolens vejledere.

Undervisningen er tilrettelagt, så den bliver så varieret som muligt, fx:

  • Haver til Maver (skolehaver i Beder) på 4.-5. årg.
  • Naturfagsmaraton på 5. - 6. årg.
  • Digital dannelse på 5. årg
  • Cyklistprøve på 6. årg.
  • Skriveværksted og medieskole på 6. årg.
  • Livsmestringsforløb og lejrskole på 6. årg.
  • Skolevirksomhedssamarbejde med Aarhus Teater på forskellige årgange: Ej Blot til Lyst